Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilig werken op hoogte - module 3 (bevoegd persoon vaste steigers)

Omschrijving

Deze module is een theoretische opleiding voor personen die verantwoordelijk zijn voor de opbouw en vrijgave van een steiger.  Om deze module te volgen, moet men eerst module 2 gevolgd hebben.

 

De cursist leert op een doeltreffende manier:

 • Steigers controleren
 • Vaststellen van gebreken
 • Opstellen van een correct rapport van bevindingen
 • De steiger al dan niet veilig verklaren rekening houdend met factoren zoals vallende voorwerpen, weersomstandigheden en de toelaatbare belasting

Programma

 • Inleiding en wettelijk kader
 • Risico's en preventiemaatregelen
 • Soorten stellingen
 • Bevoegdheden
 • Keuze van de steiger
 • Toelaatbare belasting
 • Stabiliteit en krachten
 • Praktische oefeningen (berekeningen, inschattingen, … )
 • Opmaak van een vrijgaverapport
 • Uitvoeren van een controlebezoek

 

Wat zegt de wet?

Het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke verplichting op bij het gebruik van ladders en steigers. Op basis van een risicoanalyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de werken uit te voeren. De gebruikte arbeidsmiddelen moeten hierbij voldoen aan diverse voorschriften, zoals opgenomen in het KB. Maar dit is niet alles! De werknemers-steigergebruikers dienen door middel van een opleiding de vereiste kennis te verwerven voor het uitvoeren van werken op hoogte. De werkgever dient tevens bevoegde personen aan te stellen en op te leiden. Concreet betekent dit dat iedereen die op een steiger werkt verplicht is om een opleiding te volgen.

Data

30/03/2023 08:30 - 17:00
Brugge

Prijs

De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.

Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Partners / Subsidiemogelijkheden

 • Cevora
 • Constructiv
 • KMO-Portefeuille

Praktische informatie

Startdatum: 30/03/2023

Ten Briele 12
8200 Brugge
België

Veiligheid
Prijs leden:
€161
Prijs niet-leden:
€218
Volzet
Winteropleiding
Uiterste datum inschrijving

Meer informatie

Organisator:
Embuild West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer:  0880547687
DVO-nummer:  DV.O105687
KMO thema:  Beroepsspecifieke competenties
Opleidingsverantwoordelijke:
Marieke Rouquart
Opleidingen open aanbod

Gerelateerde opleidingen

 • Veilig werken op hoogte - module 2

   29/03/2023
    Kortrijk
 • Veilig werken op hoogte - module 2

   15/05/2023
    Kortrijk
 • Veilig werken op hoogte - module 2

   19/06/2023
    Brugge